1. Unesite svoj JMBAG (10 znamenki)
  2. QR kod koji se generira isprintajte ili spremite na mobitelu
  3. Kod pokažite profesoru kad dođete na nastavu TZK, on će ga skenirati i plus će vam biti pridodan
  4. Kada i službeno završe upisi (2 tjedna nakon početka nastave u semestru) biti će dodane liste studenata i svaki student će skenom koda moći vidjeti koliko pluseva ima i na kojim terminima je bio

Za sva pitanja i nejasnoće obratite se vašem profesoru.